מאמרים

לכל זמן ועת לכל חפץ - חלק II

אמנם, על פי מספר השנים, בני אדם מוגדרים צעירים עד סביבות גיל ארבעים לערך, כשבתקופה זו בה תוחלת החיים עלתה ניתן גם להאריך את ההגדרה עד לסביבות גיל חמישים, אולם מעבר לגילאים אלו אנשים נכללים בהגדרה של מבוגרים יותר עד שבגילאי השבעים והשמונים הם נכנסים לתקופת השיבה. יחד עם זאת, אנשים רבים שמבחינת הגיל הכרונולוגי שלהם כבר אינם משתייכים לקבוצת הצעירים עדיין מרגישים צעירים בלב ובנפש. הרגשתם זו מתבטאת בלבוש צעיר יותר בגזרות מעניינות ופחות מחויטות, בעשייה רבה לעצמם או למען אחרים, עבודה גם לאחר גיל היציאה לפנסיה וכיוצא בזה. כמו צעירים רבים מבחינה ביולוגית שעבורם לימודים היא אפשרות מצוינת להעשרתם ולהיכנסותם לעולם הבוגרים, כך גם אותם צעירים בנפשם נרשמים לקורסים שונים ולעיתים אף לאוניברסיטה, לרבות, אך לא רק, לקורסי הערב השונים, שתואמים יותר את הלך הגיל הבוגר, שכן הם הפנימו שלהיות צעיר אפשר תמיד, הכל בראש ובתודעה. 

חזרה לחלק ראשון